بخشنامه‌ها

عنواندانلود
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم 1401
download
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1400
download
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه اول و دوم 1400
download
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال 1399
download
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها نیمه اول سال 1399
download
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398
download
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1398
download
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
download
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
download
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
download
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
download
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396download
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395download
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395download

فهارس بها

دانلود یکجا فهارس بها سال ۱۴۰۲

عنواندانلود
دانلود فهرست بهای رشته ابنیه 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات مکانیکی 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات برقی 1402
download
دانلود فهرست بها پسماند 1402download
دانلود فهرست بها ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته مرمت بناهای تاریخی 1402
download
دانلود فهرست بها بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب 1402
download
دانلود فهرست بها تجهیزات آب و فاضلاب 1402
download
دانلود فهرست بها بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب 1402
download
دانلود فهرست بها بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته راهداری 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته کارهای دریایی و ساحلی 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته چاه 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته سد‌سازی 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار 1402
download
دانلود فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1402
download
دانلود فهرست بهای رشته توزیع نیروی برق 1402
download
دانلود فهرست بها حفاری اکتشافی 1402
download

عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه

.

عنوانلینک دانلود
نرخ مصالح موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1402download

درحال آماده‌سازی
نرخ دستمزد نیروی انسانی موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1402download

درحال آماده‌سازی
نرخ ماشین آلات و ابزار موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1402download

درحال آماده‌سازی
کل نرخ عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1402 - اکسلdownload
© وب‌سایت رسمی شرکت شهباز-تواناب | Powered By: AlirezA