بخشنامه‌ها

عنواندانلود
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کوويد 19) downloaddownload
قانون برگزاری مناقصاتdownload
ضریب شاخص هاي موقت تعدیل، دوره سه ماهه اول سال 1399download
آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردیdownload
آيين نامه تضمين برای معاملات دولتیdownload
بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمعdownload
طبقه بندی قراردادهاdownload
بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکارانdownload
قرارداد همسان کارهای معماریdownload
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديلdownload
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارتdownload
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاورانdownload
تعرفه خدمات نقشه‌برداریdownload
مصوبه هیات وزیران برای نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصاتdownload
ضریب‌های منطقه‌ای امور پیمانکاریdownload

فهارس بها

دانلود یکجا فهارس بها سال ۱۴۰۰

عنوانلینک دانلود
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1400download
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400download

عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه

.

عنوانلینک دانلود
نرخ مصالح موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400download
نرخ دستمزد نیروی انسانی موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400download
نرخ ماشین آلات و ابزار موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400download
کل نرخ عوامل موثر در فهرست بهای واحد پایه سال 1400 - اکسلdownload
© وب‌سایت رسمی شرکت شهباز-تواناب | Powered By: AlirezA