فرم درخواست کارورزی در گروه مهندسی و ساخت شهباز-توانابشرکت شهباز راشیه آمادگی دارد حداکثر ۵ نفر کارورز فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران، مکانیک و بهداشت محیط را در پروژه های خود جهت آموزش ضمن کار، جذب نماید.

متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به انضمام رزومه‌ی عکس دار درقالب PDF حداکثر در ۲ صفحه به وسیله فرم زیر ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به تقاضاهایی که فاقد مشخصات اعلامی بوده و یا بیش از یک بار ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لطفا از تماس یامراجعه حضوری اکیدا خودداری گردد.

صرفا تقاضاهایی که به روش اعلام شده در صفحه اصلی سایت ارسال شده باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.