تجهیز کارگاه و آغاز به کار پروژه نهضت ملی مسکن شهر آستارا

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش بخش خبری وبسایت گروه شهباز-تواناب شروع و تجهیز کارگاه اجرای اسکلت و سربندی پروژه ۲۰۴ واحدی فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن شهر آستارا با مساحت تقریبی ۲۳۶۶۴ مترمربع، به تعداد ۶ بلوک در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز گردید.