گرامیداشت ۲۵امین سالروز تاسیس شرکت

۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰

۲۳ فروردین سال ۱۴۰۰ خورشیدی مصادف بود با ۲۵امین سالروز تاسیس شرکت شهباز راشیه، به همین مناسبت، گرامیداشتی با حضور اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت مهندسی و ساخت شهباز-تواناب برگزار شد.