دیدار مقامات محترم بانک تجارت استان گیلان با مدیریت گروه شهباز-تواناب

۱۱ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش بخش خبری وبسایت شرکت مهندسی و ساخت شهباز-تواناب، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، دیداری بین مقامات محترم بانک تجارت استان گیلان و مدیریت محترم گروه مهندسی و ساخت شهباز راشیه-تواناب کادوس صورت گرفت. در این دیدار که با حضور جناب آقای باقرلو، مدیریت محترم شعب استان گیلان و جناب آقای حسین‌خواه، معاونت اجرایی شعب استان گیلان به همراه رئیس محترم بانک تجارت گلسار (بزرگ‌ترین شعبه بانکی استان گیلان) و جناب آقای مهندس شهباز، مدیریت محترم گروه شهباز راشیه – تواناب کادوس انجام گرفت، در خصوص همکاری‌های در حال انجام و آتی گفتگو کردند.