بازدید مدیران و روسای کمیته فنی شرکت بیمه البرز ازپروژه میکاییل رشت

۱۱ دی ماه ۱۳۹۹

به گزارش بخش خبری وبسایت گروه شهباز-تواناب، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱، اعضای محترم کمیته فنی شرکت بیمه البرز، آقایان آرامون (مدیریت ساختمان و پشتیبانی بیمه البرز)، نادری (قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه البرز)، جبارزاده (مدیریت شعب شهر رشت  شرکت بیمه البرز) و آقای جهانی مدیریت شرکت رسا (مدیر طرح پروژه) و آقای مهندس فیروزی مدیرعامل مهندسی مشاور آباد رشت با حضور جناب آقای مهندس شهباز مدیرعامل شرکت شهباز راشیه و نمایندگان و عوامل اجرایی این شرکت، از محل پروژه بازدید به عمل آورده و طی نشستی، پیشرفت و آخرین فعالیت‌های انجام شده و مسائل پیش روی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، تصاویر مربوط به این بازدید قابل مشاهده است.